کارمزد انتقال ارز در بلاک چین های مختلف

کارمزدهای خرید همان کارمزد شبکه می باشد، که توسط شبکه تعیین می شود و از کیف پول شما کسر می گردد و همچنین کوین کده هیچ منفعتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

bitcoin svg icon OTK
SOL 13,522 تومان 230.12 OTK
bitcoin svg icon RNDRDOWN
ERC20 2,590 تومان 0.01 RNDRDOWN
bitcoin svg icon LINADOWN
ERC20 2,131 تومان 0.01 LINADOWN
bitcoin svg icon DPR
BEP20 24,144 تومان 150 DPR
ERC20 208,683 تومان 1400 DPR
bitcoin svg icon BABYDOGE
BEP20 34,691 تومان 600000000 BABYDOGE
ERC20 383,406 تومان 7000000000 BABYDOGE
bitcoin svg icon KOK
ERC20 258,401 تومان 700 KOK
bitcoin svg icon INJDOWN
ERC20 3,616 تومان 0.01 INJDOWN
bitcoin svg icon PBR
ERC20 204,275 تومان 130 PBR
bitcoin svg icon ETCDOWN
ERC20 4,508 تومان 0.01 ETCDOWN
bitcoin svg icon XDB
DigitalBits 29,357 تومان 1480 XDB
bitcoin svg icon KAS
KAS 76,759 تومان 30 KAS
bitcoin svg icon SUI3L
ERC20 2,081 تومان 0.01 SUI3L
bitcoin svg icon SUI
SUI 21,107 تومان 0.798 SUI
bitcoin svg icon TEL
MATIC 28,389 تومان 500 TEL
ERC20 192,006 تومان 3600 TEL
KCC 5,166 تومان 60 TEL
bitcoin svg icon JAR
ERC20 98,198 تومان 1900 JAR
bitcoin svg icon EOSC
EOSC 6,445 تومان 100 EOSC
bitcoin svg icon XPRT
XPRT 18,870 تومان 1.93 XPRT
bitcoin svg icon EPK
ERC20 210,807 تومان 700 EPK
bitcoin svg icon PLD
SOL 13,198 تومان 39 PLD
bitcoin svg icon PSL
Pastel 24,525 تومان 2000 PSL