قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در کوین کده

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را در کوین کده دنبال کنید.

تومان IRT
همه ارز ها
24 ساعته
# نام ارز دیجیتال آخرین قیمت تغییرات 24 ساعت نمودار 24 ساعت عملیات
1 49,890 تومان
0 ٪
Tether last week change chart
2 1,321,564,086 تومان
5.283 ٪
Bitcoin last week change chart
3 91,807,529 تومان
4.026 ٪
Ethereum last week change chart
4 49,889 تومان
0.009 ٪
USD Coin last week change chart
5 12,941,890 تومان
2.105 ٪
Binance Chain Native Token last week change chart
6 14,431 تومان
0.532 ٪
Cardano last week change chart
7 26,704 تومان
3.489 ٪
XRP last week change chart
8 49,876 تومان
0.034 ٪
Binance USD last week change chart
9 847,164 تومان
1.433 ٪
Solana last week change chart
10 3,517 تومان
6.721 ٪
Dogecoin last week change chart
11 247,093 تومان
2.891 ٪
Polkadot last week change chart
12 3,560 تومان
0.506 ٪
Tron last week change chart
13 676,732 تومان
4.953 ٪
Avalanche last week change chart
14 0.392419 تومان
2.509 ٪
SHIBA INU last week change chart
15 35,528 تومان
2.261 ٪
Polygon last week change chart
16 4,416,251 تومان
3.183 ٪
Litecoin last week change chart
17 68,169 تومان
2.082 ٪
NEAR Protocol last week change chart
18 46,005 تومان
2.311 ٪
FTX Token last week change chart
19 4,408 تومان
1.005 ٪
Stellar last week change chart
20 5,515,372 تومان
4.895 ٪
Bitcoin Cash last week change chart